rodzaj:
Praca magisterska na kierunku filologia polska
uczelnia: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny Instytut Filologii Polskiej
autor: Konrad Panicz
temat: „Pisarz w sieci”. Zasady funkcjonowania twórczości Stanisława Lema w Internecie na podstawie analizy witryny: solaris.lem.pl
promotor: Dr Elżbieta Wróbel
abstrakt: Praca jest o tym, jak pisarz Stanisław Lem jest postrzegany przez czytelników, za pośrednictwem strony internetowej solaris.lem.pl. Przeanalizowana jest tutaj główna część strony. Komentarze użytkowników, autokomentarze Lema i komentarze badaczy są zestawione tutaj, by uformować konkluzję na temat aktywności pisarza, a także na temat recepcji czytelników (Lema) w Internecie.