rysunki mroza

Daniel Mróz - polski grafik, scenograf i rysownik, członek Grupy Krakowskiej. W latach 1951-1978 był ilustratorem tygodnika "Przekrój", gdzie zetknął się z tekstami Stanisława Lema. 

rysunki lema

Rysunki stanowią ilustracje do "Dzienników gwiazdowych": "ich charakter poglądowych pomocy w lekturze tekstów skądinąd nieraz trudnych i ciemnych, jest niewątpliwy".

album domowy

Dział zawiera fotografie Stanisława Lema, częściowo nigdzie wcześniej niepublikowane, wykonane w latach 1925 - 2005. Całość składa się na panoramę życia pisarza.

okładki książek

Utwory Lema zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków, osiągając łączny nakład prawie 30 milionów egzemplarzy: prezentujemy najciekawsze okładki.