1 1 1 1 1 Rating 4.86 (7 Votes)
rodzaj:
Praca magisterska w zakresie filozofii na kierunku filozofia
uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor: Janusz Jesiółkowski
temat: Stanisław Lem jako filozof
promotor: Prof. Andrzej Szahaj
abstrakt: Niniejsza praca skupia się wokół osi problemowych będących wyznacznikami filozoficznego myślenia autora Solaris, tj.: ,
  • podstaw metafizycznych, ontologicznych i światopoglądowych oraz szczególnego wyróżnienia „przypadku”, jako głównej siła sprawczej ujawniającej się we wszelkich przejawach rzeczywistości, do pozycji swoistej Anima mundi,
  • antropologii filozoficznej przejawiającej się w „zdjęciu” człowieka z antropocentrycznego tronu oraz hipotezy „wehikułu genów”,
  • filozofii języka, tj. refleksji podejmowanych przez Stanisława Lema ujawniających się poprzez antycypacje pomysłów filozoficznych, dotyczących problemów związanych z interpretacją tekstu, podjętych niezależnie przez niego oraz między innymi: Jaques'a Derridę, Stanley’a Fisha, jak również Umberto Eco,
  • etyki, filozofii kultury i filozofii technologii zajmujących bez wątpienia doniosłe miejsce w jego rozważaniach,
  • filozofią umysłu. Warte uwagi są tu zarówno poglądy dotyczące natury świadomości, myślenia, a przede wszystkim te odnoszące się do problemów związanych ze „sztuczną inteligencją” (AI). Osobne miejsce rezerwuje dla solaryjskiego oceanu, pojmowanego jako pewien model ludzkiego umysłu.

praca w formacie tekstowym