rodzaj:
Praca magisterska na kierunku Filologia Polska
uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
autor: Robert Jęczeń
tytuł: Obraz kobiety w twórczości Stanisława Lema
promotor: Prof. Dr. Hab. Elżbieta Rzewuska
abstrakt:

Praca przedstawia syntezę obrazu kobiety w twórczości Stanisława Lema, sygnalizuje istnienie pewnych możliwych interpretacji tej problematyki oraz zwraca uwagę na pewne braki w tym obrazie, jakie czasem ujawniają zebrane materiały. Jeśli taka synteza okazała się niemożliwa do przeprowadzenia ze względu na ambiwalentne podejście pisarza do danego zagadnienia – wskazano różne stanowiska. „Obraz” jest tu pojmowany jako uproszczony model pewnego motywu literackiego, który, postrzegany przekrojowo, w różny sposób wyłania się z narracji podczas lektury pewnego zbioru tekstów. „Kobieta” zaś rozumiana bywa zarówno szeroko, jako zbiór wszystkich Lemowych postaci płci „pięknej” (również takich, do których narracja nawiązuje tylko pośrednio przez prezentację świata przedstawionego w danym utworze), przy czym nie muszą to być przedstawicielki homo sapiens, jak i wąsko, na przykład w odniesieniu do konkretnej bohaterki.

W rozdziale pierwszym opisano relacje, jakie zachodzą między mężczyzną a kobietą w twórczości Stanisława Lema, ze szczególnym uwzględnieniem erotyki (w tym również seksu) oraz uczucia miłości. Rozdział drugi wskazuje na sposób, w jaki pisarz buduje kobiecą postać – jak opisuje wygląd kobiety (i w związku z tym, jak postrzega ludzkie ciało) oraz czemu rezygnuje z głębszej charakterystyki psychologicznej żeńskich bohaterek. W rozdziale trzecim skupiono się na roli, jaką spełnia kobieta dla utworów literackich Lema i czym wobec tego różni się (oraz w czym jest zbieżna) funkcja bohaterek ważnych od znaczenia tych postaci kobiecych, którym pisarz poświęca niewiele uwagi.

praca w formacie tekstowym