Apokryfy
( głosowano 39 razy )

Image

W dziale niniejszym znajdują się zbiory fikcyjnych recenzji i wstępów do dzieł nie istniejących. W roku 1971 powstał tom recenzji, zatytułowany Doskonała próżnia, w 1973 zbiór wstępów, który wyszedł jako Wielkość urojona. Z jednego z tych wstępów wypączkowała wkrótce osobna książka: Golem XIV. Do tego autor dodał jeszcze dwie broszury: Prowokacja (1984) i Biblioteka XXI wieku (1986).

Doskonała Próżnia zawiera 15 fikcyjnych recenzji, misternie cyzelowanych persyflaży, z których pierwszy stanowi metarecenzję całego tomu. Zgodnie z sugestią autora, teksty zawarte w tej książce można podzielić na 3 grupy:

  1. Parodie, pastisze i kpiny.
  2. Szkice brulionowe.
  3. Traktaty "ontologiczno-poznawcze", jak "De Impossibilitate Vitae", "Kultura jako błąd" oraz "Nowa Kosmogonia".

Wielkość urojona przedstawia wstępy do książek, które powstaną w przyszłości:

Państwo Wstępów nieporównanie rozleglejsze jest od Państwa Literatury, co ona bowim ziścić usiłuje, to Wstępy tylko zapowiadają - z oddali.

O ile Doskonała próżnia podbiła swoją wirtuozerią serca czytelników i krytyków, o tyle Wielkość urojona, napisana w poważniejszej tonacji, nie wzbudziła już takiego entuzjazmu odbiorców.

Image

Cztery ostatnie próbki apokryfów Lema, zawarte w tomach Prowokacja i Biblioteka XXI wieku, mają większy ciężar gatunkowy, autor obszernie przedstawia w nich treść recenzowanych, choć nieistniejących utworów. Tytułowa "Prowokacja" jest recenzją fikcyjnej książki Horsta Aspernicusa, będącej studium poświęconym antropologii zła. Mistyfikacja okazała się tak przekonująca, że niektórzy historycy utrzymywali, że utwór Aspernicusa posiadają w swoich księgozbiorach. "The World as Holocaust" przedstawia powstanie życia na Ziemi, jako efekt splotu kataklizmów.

Doskonała próżnia, Wielkość urojona, Prowokacja oraz Biblioteka XXI wieku zostały zebrane w jednym tomie, zatytułowanym Biblioteka XXI wieku

 
yaskier.pl
e-booki